Richtlijnen voor het Indienen van een Blog op BeautyBaan.nl


Dank je wel voor je interesse in het delen van jouw inzichten op BeautyBaan.nl! Om ervoor te zorgen dat jouw blogartikel voldoet aan onze kwaliteitsstandaarden, vragen we je de onderstaande richtlijnen zorgvuldig door te nemen.

Algemene Richtlijnen voor Blogs:

 • Originaliteit: Je blog mag nog niet eerder elders zijn gepubliceerd. We accepteren geen dubbele content.
 • Reclame: Maak geen expliciete reclame in je blog. Zelf geïnitieerde, in opdracht geschreven, en/of commerciële reviews voor externe partijen worden niet geplaatst.
 • Lengte: Je blog mag maximaal 1000 woorden bevatten. Een minimum van 400 woorden wordt aanbevolen. Let op de structuur met kopjes en alinea’s.
 • Inhoud: Bedankberichten zonder verder inhoudelijk onderwerp worden niet geplaatst.

Voor Wie Schrijf Je?

 • Je blog moet interessant, respectvol en begrijpelijk zijn voor onze doelgroep: professionals en ondernemers uit de beautybranche.
 • Vermijd jargon en maak je tekst leesbaar voor een breed publiek.

Redactieproces:

 • Het insturen van een blog betekent niet automatisch plaatsing. We nemen contact op als we besluiten het niet te plaatsen.
 • De doorlooptijd van indiening tot inplanning is ongeveer 1-2 weken.
 • De redactie bekijkt en bewerkt je blog op leesbaarheid, spelling, en voegt indien nodig tussenkoppen toe. Inhoudelijke aanpassingen worden in overleg met jou gedaan.
 • Voordat we je blog plaatsen, communiceren we de geplande plaatsingsdatum en eventuele details.

Foto Richtlijnen:

 • Bestandstype: .jpg of .png.
 • Kwaliteit: De foto moet van goede kwaliteit zijn met voldoende resolutie.
 • Privacy: De foto mag de privacy van derden niet schenden.
 • Relevantie: De foto moet bijdragen aan het verhaal of de inhoud van de blog.
 • Auteursrechten: De foto moet vrij zijn van auteursrechten of je moet expliciete toestemming hebben van de fotograaf.

We kijken ernaar uit om jouw bijdrage te ontvangen en bedanken je bij voorbaat voor het delen van jouw waardevolle kennis met de BeautyBaan-community!